Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op CeliNails Shop  aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door CeliNails Shop schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van CeliNails Shop .
1.4 CeliNails Shop is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met CeliNails Shop komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 Indien de klant de order annuleert om welke reden dan ook dan brengen we 5% van het totaal bedrag aan administratie kosten in rekening.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op CeliNails Shop zijn in euro`s en exclusief BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van CeliNails Shop tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling & Verzendkosten
4.1 Bij bestellingen via CeliNails Shop kan op de volgende wijze worden betaald via IDEAL - CREDITCARD - BANCONTACT  -  - BETALEN BIJ AFHALEN. Het bedrag dient binnen 7 dagen op onze rekening te staan bijgeschreven anders vervalt de order. Bij afhalen dient de bestelling binnen een week te worden opgehaald anders vervalt de order. Bij betaling per creditcard en paypal vragen we 5% transactie kosten over het totaal bedrag. Overige betaalmethodes zijn gratis. .
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. mits anders is aangegeven. Verzendkosten Nederland is € 5,50 ex.btw. Verzendkosten Belgie is € 6,50 ex.btw. Gratis verzending vanaf € 50,00 ex.btw. voor zowel Nederland als Belgie.
4.3 Bent u een buitenlandse onderneming met een btw-nummer dan worden producten btw vrij gesteld, hiervoor dient u te bestellen als zakelijk en bent u verplicht uw btw nr te vermelden.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. CeliNails Shop streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 dag na ontvangst van betaling te leveren. Mocht er om welke reden dan ook een product niet leverbaar zijn dan zullen we overgaan tot terug betaling van het artikel. Nazenden is niet mogelijk. Het artikel zal snel weer aanvulbaar zijn. Wij werken met voorraden, een artikel niet leverbaar terwijl het wel bestelbaar is gebeurd weinig tot nooit.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
5.3 Bij weigering, foutief doorgeven van adres of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en trace voorwaarden van het verzendbedrijf en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag worden geretourneerd als u zelf de verzendkosten op u neemt. Retouren binnen 48uur melden na ontvangst van uw bestelling.
6.2 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retourenringen worden niet geaccepteerd.
6.3 Komt het product terug dan ontvangt u een creditnota en wordt het bedrag op uw rekening terug gestort. Nogmaals artikelen toe zenden doen we niet. Enige optie is geld terug (mits het onze fout is).

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 CeliNails Shop is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van CeliNails Shop.
7.4 Als CeliNails Shop om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. Dit zal na 1 maand gebruik altijd 70% van het totaal bedrag worden.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
- Als apparaten worden opengemaakt.

Artikel 8 Links naar websites voor derden
De CeliNails Shop Website kan links naar andere Websites bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van CeliNails Shop en CeliNails Shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. CeliNails Shop is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site.CeliNails Shop verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van CeliNails Shop van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Artikel 9 Copyright en inhoud:
Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van CeliNails Shop.